Nepal Trade Integration Strategy (Ag. Program)


1. परिचयः

नेपाल व्यापार एकीकृत रणनिति २०१० नेपाल सरकारले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार प्रवर्द्धन गरी नेपालको दीगो तथा समावेशी विकासमा टेवा पुर्याउने उद्देश्यले लागु गरेको रणनिति हो । यस रणनितिले नेपालबाट अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्दा गर्न सक्ने १९ बस्तु तथा सेवालाइ छनौट गरेको छ । उक्त बस्तु तथा सेवाहरुमा अलैची अदुवा मह मुसुरो चिया तयारी चाउचाउ जडीबुटी तथा इसेन्सियल आयल (essential oil) हाते कागज चाँदीका गहना फलाम तथा फलामका बस्तुहरु पस्मीना र उनका बस्तुहरु पर्यटन श्रम सेवा आइ.टी. तथा विपियो सेवा (IT and BPO service) स्वास्थ सेवा शिक्षा इञ्जिनियरिङ्ग रहेका छन् । यही चालु आ.व. २०७०/७१ बाट कृषि विकास मन्त्रालयले आफ्नु क्षेत्रमा पर्ने बस्तुहरुको उत्पादन तथा बजार विकासको लागि नेपाल एकीकृत व्यापार रणनिति (कृषि कार्यक्रम) भनी बजेट उपशीर्षक नं. ३१२१६२-३/४ मार्फत विभिन्न कार्यक्रमहरु गरिरहेको छ ।

नेपाल एकीकृत व्यापार रणनिति (कृषि कार्यक्रम) अन्तर्गत निम्न निकायहरु मार्फत कृषि विकास मन्त्रालयले कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरिरहेको छ ।

1. राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्ड

2. खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग

3. वाली विकास निर्देशनालय, कृषि विभाग

4. व्यवसायिक किट विकास निर्देशनालय, कृषि विभाग

5. राष्ट्रिय कोसेवाली अनुसन्धान कार्यक्रम, नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद्

6. भेडाबाख्रा अनुसन्धान कार्यक्रम, नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद्

7. राष्ट्रिय प्लाण्ट क्वारेन्टाईन कार्यक्रम, कृषि विभाग

8. राष्ट्रिय मसला वाली विकास कार्यक्रम, कृषि विभाग

9. केन्द्रीय भेडाबाख्रा प्रबर्द्धन कार्यालय, पशु सेवा विभाग

10. केन्द्रीय पशु क्वारेन्टाईन कार्यालय, पशु सेवा विभाग

11. अलैंची विकास केन्द्र, इलाम

12. चिया तथा कफी विकास शाखा, कृषि विभाग